Καλώς Ήλθατε!

Το παρόν ιστολόγιο έχει ως σκοπό την προβολή της ποίησης, έχοντας για οδηγό την προσωπική μου αγάπη. Επίσης δημιουργήθηκε με την επιθυμία της ανταλλαγής απόψεων και την επικοινωνία ανθρώπων με κοινά πάθη και ανησυχίες. Η όλη ιδέα της δημιουργίας αυτού είναι να δοθεί βάρος ιδιαίτερα στον ελεύθερο στοχασμό.

Τρίτη, 19 Ιουλίου 2016

Estas Tonne - WHO AM I?

 Who am I? - I cannot say
 My seasons, they change from day to day
 Poet, priest, assassin, thief
 My magic suspends my disbelief.
 Who am I? – I'm just a pack of lies
 I'm a tower of cards, i'm the yarn of a bard
 I'm the jest of a fool, a glittering jewel
 I'm just a candy coated castle in the sky...
 But this little self is just a day dream of an angel
 It’s the shadow of a rainbow
 It’s the twinckling in the inckling of a blink
 Of an all seeing Eye….
 Tear down your lying idols and
 and let your true spirit free…
 Stop searching and find, stop listening and hear, stop looking and simply see...
 Do what Thy wilt! And no other thing!
 Wonder alone in the crowd and sing...
 And fear not the taunts of the man and his masses, cos when disaster comes knocking its us fools who’ll be laughing.
 Now Noah and his folks were the neighborhood joke,
 Till the rain started falling and the levees broke…
 But too late, the profane saw the error of there ways,
 At the end of their tethers in the ancient of days.
 So don’t get manic and panic, when terra turns titanic….
 Just don’t stand and stare at the wave as it breaks!
 Do what Thy wilt!
 Whatever it takes!
 Follow lord fortune wherever he leads and petition your demon to tend to your needs,
 Go crazy, go wild, get wasted, get Wise,
 Wake up from your nightmares, stop believing their lies!
 Get active, get radical, get real and get magical...
 Aspire to your heights and embrace all your lows,
 Give in to desire…let the flood of lust flow.
 Let experience unjudged be your teacher supreme,
 in the mystical marriage of the king and his queen,
 for devotion delivered from lust of result,
 destroys the delusions of the personal cult.
 And the seed of the apple, the snake gave the dove?
 That was Shakti and Shiva, united in Love.
 Now the fruit of the knowledge of good and ill was a necessary evil but a bitter sweet pill.
 But the fruit of the tree of eternal life is the salve to alleviate a mortal strenght…
 See the kiss of the cobra both kills and cures, and the only defense is a heart that’s pure.
 It’s a drug to unhinge the temple's door, and the key to the kingdom where LOVE is the law.
 The word of sin is restriction, so give in
 to a sacred addiction,
 And get drunk on the wine of the light divine, so bright that it bites and burns your mind blind!
 Divorced from mistaken identification..
 To all but to Love and the grace of creation,
 Witness each breath with dispassionate wonder,
 at once here and now in the blissful blue yonder.
 Honor the body as the bride and the king
 and nurture the spark of desire within,
 Let reason and passion be your left and your right,
 no more divided than day is from night,
 Then unite by your art, your head and your heart,
 For emptiness ends when eternity starts…
 Let go, and let rip, take a ride, take a trip!
 Get to work, get to bed, get a life. Get a grip!
 Take leave of your senses, your cunning pretenses,
 Pick up your beds and tear down your defenses…
 And retrace the course of the spring to its source...
 In the time before mind, when God only knows,
 In the garden of Eden,
 Where the tree of life grows.